U Nar. nov., br. 17 od 13.2.2015., objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je stupio na snagu dan nakon objave u "Narodnim novinama". Navedenim Pravilnikom promijenjene su tiskanice 1 i 2 Prijava/Odjava/Promjena u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Objavljeno: 17.02.2015.

natrag