U Nar. nov., br. 17 od 13.2.2015., objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, koji je stupio na snagu dan nakon objave u "Narodnim novinama". Navedenim Pravilnikom, pored određenih drugih tiskanica, izmijenjene su i tiskanice Potvrda o plaći i Potvrda o osnovicama osiguranja.

Objavljeno: 17.02.2015.

natrag