U Nar. nov., br. 26/15 od 9.3.2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje udjela UCITS fonda koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 12.03.2015.

natrag