U Nar. nov., br. 83/15 od 28.07.2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 05.08.2015.

 

Pravilnikom se propisuje obveza upisa u registar trošarinskih obveznika i posebne mjere nadzora ubranim duhanom; povrat plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon akreditiranih strojeva za humanitarno razminiranje; posebnosti postupanja s energentima iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99 kao i proizvodima iz tarifne oznake KN 3826 00 90 te novi Prilog 49 - Obrazac O-PD, Prilog 50 - Obrazac PUR-R, Prilog 51 - Obrazac ZPR, Prilog 52 - Obrazac ERSR i Prilog 53 - Obrazac EK. Novi obrasci su tiskani uz Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Objavljeno: 29.07.2015.

natrag