U Nar. nov., br. 22 od 25.2.2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju lutrijskih igara koji stupa na snagu 5.3.2015.

Dopunom čl. 16. Pravilnika o priređivanju lutrijskih igara (Nar. nov., br. 78/10 i 69/11) propisano je da se dobitak igrača može isplatiti samo na račun koji je registriran kod priređivača.

Novim čl. 16.a propisano je da se novčana sredstva igrača vode na posebnom računu priređivača te da se novčana sredstva igrača, koja se sastoje od uplata na I-konto i isplaćenih dobitaka koji nisu uplaćeni u igru, evidentiraju na virtualnom računu igrača (I-konto).

Navedena sredstva priređivač igara ne smije koristiti za podmirenje nekih drugih obaveza proizašlih iz poslovanja priređivača.

Objavljeno: 27.02.2015.

natrag