U Nar. nov., br. 11/15 od 30.01.2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 31.01.2015.

Pravilnikom je propisano da se pravom na korištenje prekogranične zdravstvene zaštite podrazumijeva korištenje telemedicine na području druge države članice EU.

Pisani zahtjev ne smije se odbiti ako liječničko povjerenstvo u nalazu, mišljenju i ocjeni utvrdi da se zdravstvena zaštita nije mogla ostvariti u ugovornim zdravstvenim ustanovama, odnosno kod ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse ili ugovornog isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala u Republici Hrvatskoj u roku koji je medicinski opravdan, a na temelju objektivne medicinske procjene zdravstvenoga stanja osigurane osobe, povijesti i vjerojatnoga tijeka bolesti, stupnja boli i/ili prirode invaliditeta u trenutku podnošenja zahtjeva.

''Zahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvo'' mijenja se, tiskan je uz Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Objavljeno: 03.02.2015.

natrag