U Nar. nov., br. 137 od 23.12.2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit koji je stupio na snagu prvog dana nakon objave, osim čl. 7. i čl. 9. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Izmjenama Pravilnika, detaljnije je uređen kriterij zadržavanja broja radnika za mogućnost korištenja porezne olakšice za reinvestiranu dobit. Nadalje, propisan je način utvrđivanja kamatne stope za kamate između povezanih osoba te objave iste. Promijenjen je i dopunjen Obrazac PD - prijava poreza na dobit, a isti se primjenjuje u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2015. i nadalje.

Propisan je i novi obrazac - Obrazac PD-IPO (Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama), međutim isti će se prvi put dostavljati uz PD obrazac za 2016. godinu, odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1.1.2016.

Objavljeno: 28.12.2015.

natrag