U Nar. nov., br. 139/15 od 29.12.2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 1.1.2016.

 

Popis pomagala iz čl. 7. st. 3. mijenja se i tiskan je uz Pravilnik (Nar. nov., br. 7/12 - 132/15) i čini njegov sastavni dio.

Objavljeno: 31.12.2015.

natrag