U Nar. nov., br. 85 od 1. kolovoza 2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1659.html koji stupa na snagu 2. kolovoza 2015.

Pravilnikom je mijenjan čl. 2. Pravilnika (Nar. nov., br. 4/10) - obrazac putovnice. Osim toga, propisano je da se putovnica, koja se izdaje u redovnom postupku, preuzima u policijskoj upravi u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanja, a za putovnicu koja se izdaje u hitnom slučaju - u Policijskoj upravi zagrebačkoj.

Objavljeno: 04.08.2015.

natrag