U Nar. nov., br. 133/15 od 9. prosinca 2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju čije odredbe stupaju na snagu 1. lipnja 2016., osim čl. 6. u dijelu koji se odnosi na izdavanje energetskog certifikata za stanove, apartmane i kuće za odmor u kojima se pruža ugostiteljska usluga smještaja, a koji stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Pravilnikom se propisuju:

-          način i uvjeti provedbe energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi,

-          sadržaj izvješća o tim pregledima,

-          način energetskog certificiranja,

-          sadržaj i izgled energetskog certifikata i

-          kriteriji za zgrade s malim energetskim potrebama,

-          način gospodarenja energijom u zgradama koje troše energiju i vodu,

-          utvrđivanje mjera poboljšanja energetske učinkovitosti i njihove isplativosti.

Objavljeno: 11.12.2015.

natrag