U Nar. nov., br. 114 od 21.10.2015. objavljen je Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina koji stupa na snagu 22.10.2015.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, ustroj, vođenje i održavanje informacijskog sustava tržišta nekretnina (u daljnjem tekstu: eNekretnine), te izdavanje i korištenje podataka iz istoga.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se u postupcima izrade plana približnih vrijednosti, uspostave, vođenja i održavanja zbirke kupoprodajnih cijena, te izdavanja izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti.

Objavljeno: 26.10.2015.

natrag