U Nar. nov., br. 4 od 14. siječnja 2015. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede koji stupa na snagu dana 15. siječnja 2015.

 

Objavljeno: 15.01.2015.

natrag