Pravilnik o cijeni osobnih iskaznica donesen je temeljem Zakona o osobnoj iskaznici (Nar. nov., br. 62/15). Ovim Pravilnikom propisuju se cijene osobnih iskaznica koje ovise o kategorijama hrvatskih državljana kojima se osobne iskaznice izdaju i žurnosti postupka u kojem se izdaju. Cijena osobnih iskaznica koje se izdaju:

  • djeci do navršenih 5 godina koje ne sadrže certifikate je 60,00 kn,
  • djeci od navršenih 5 godina i punoljetnim osobama koje sadrže jedan ili dva certifikata je 79,50 kn,
  • osobama s navršenih 65 godina koje ne sadrže certifikate je 49,50 kn,
  • u ubrzanom postupku je 195,00 kn,
  • u žurnom postupku je 500,00 kn.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_63_1212.html

Objavljeno: 08.06.2015.

natrag