U Nar. nov., br. 5/15 od 16. prosinca 2015. objavljeno je Rješenje Ustavnog suda RH, broj U-I-3101/14 i dr. od 12. siječnja 2015.godine.

Navedenim Rješenjem Ustavnog suda RH pokrenut je postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Obiteljskog zakona (»Narodne novine« broj 75/14.).

Do donošenja konačne odluke Ustavnog suda RH o suglasnosti ovog zakona s UstavomRH privremeno se obustavlja izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 75/14), a sve do donošenja konačne odluke Ustavnog suda RH primjenjivat će se Obiteljski zakon (Nar. nov., br. broj 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11 i 25/13).

 

Objavljeno: 20.01.2015.

natrag