U Nar. nov., br. 124 od 13.11.2015. objavljena je Odluka o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna koja je stupila na snagu dana 12.11.2015.

Ovom Odlukom utvrđuje se dužnost zaprimanja strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava, za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna Republike Hrvatske.

Na temelju ove Odluke, središnja tijela državne uprave nadležna za pravosuđe, poduzetništvo i obrt, turizam, gospodarstvo, financije, upravu, kulturu, poljoprivredu, unutarnje poslove, vanjske i europske poslove, branitelje, obranu, graditeljstvo i prostorno uređenje, zaštitu okoliša i prirode, pomorstvo, promet i infrastrukturu, rad i mirovinski sustav, socijalnu politiku i mlade, regionalni razvoj i fondove Europske unije, zdravlje, obrazovanje, znanost i sport, dužna su osposobiti se za zaprimanje strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava, najkasnije do 28. veljače 2016. godine.

Objavljeno: 17.11.2015.

natrag