U Nar. nov., br. 20 od 23. veljače 2015. objavljena je  Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2015. godini koja stupa na snagu dana 23. veljače 2015.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2015. godini.

Objavljeno: 24.02.2015.

natrag