U Nar. nov., br. 38 od 3. travnja 2015. objavljena je Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2015. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_38_796.html koja se primjenjuje od 1. siječnja 2015.

Najniža mirovina hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata određuje se od 1. siječnja 2015. u svoti od 2489,85 kn mjesečno.

Objavljeno: 08.04.2015.

natrag