U Nar. nov., br. 4 od 14. siječnja 2015. objavljena je Odluka o utvrđivanju obrasca Izvješća o imovinskom stanju i obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika.

Odlukom se utvrđuje sadržaj novog obrasca Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika. Obrazac Izvješća prilog je ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Dužnosnici i ostali obveznici podnošenja izvješća o imovinskom stanju iz članka 3. ZSSI-a, obvezni su podnositi izvješća o imovinskom stanju isključivo na elektroničkom obrascu Izvješća koji je dostupan na internetskoj stranici Povjerenstva www.sukobinteresa.hr. Način popunjavanja obrasca Izvješća bit će detaljno utvrđen posebnom uputom koja će biti objavljena na internetskoj stranici Povjerenstva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja (31.12.2014.), a počinje se primjenjivati od 15. siječnja 2015. godine.

 

Objavljeno: 15.01.2015.

natrag