U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2015. objavljena je Odluka o sustavu unutarnjih kontrola  koja se primjenjuje na kreditne institucije. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a njenim stupanjem na snagu prestaje važiti Odluka o sustavu unutarnjih kontrola (Nar. nov., br. 69/2013).

Objavljeno: 07.01.2015.

natrag