Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva donesena je temeljem Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14). Primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, koji je zaključen 1. travnja 2015. godine i objavljen u »Narodnim novinama« broj 44 od 22. travnja 2015. godine, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. - NKD 2007. (Nar. nov., br. 58/07).

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 28.5.2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_55_1058.html

Objavljeno: 25.05.2015.

natrag