U Nar. nov., br. 109/15 od 12. listopada 2015. objavljena je Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika Državnog proračuna RH u prvom tromjesečju 2016. godine a stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Objavljeno: 14.10.2015.

natrag