U Nar. nov., br. 4 od 14. siječnja 2015. objavljena je Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Ploče koja stupa na snagu 22. siječnja 2015., a primjenjuje se od 1. veljače 2015. godine.

Predmetnom Odlukom uvodi se obveza plaćanja prireza porezu na dohodak Grada Ploče u visini od 10%.

Objavljeno: 15.01.2015.

natrag