U Nar. nov., br. 20 od 23. veljače 2015. objavljena je  Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Iloka koja stupa na snagu dana 3. ožujka 2015., a primjenjuje se od 1. srpnja 2015.

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji je vlastiti izvor prihoda Grada Iloka.

Temeljem ove Odluke prirez porezu na dohodak od 1. srpnja 2015. plaća se po stopi od 5%.

Objavljeno: 24.02.2015.

natrag