U Nar. nov., br. 6 od 19. siječnja  2015. objavljena je Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Štefanje. Sukladno navedenoj Odluci, prirez se plaća po stopi od 10%, s primjenom od 1. siječnja 2015.

Objavljeno: 23.01.2015.

natrag