U Nar. nov., br. 26/15 od 9.3.2015. objavljena  je Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2015./2016. Koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovom se odlukom propisuje početak i završetak nastavne godine, trajanje polugodišta i trajanje učeničkih odmora u osnovnim i srednjim školama za školsku godinu 2015./2016.

Nastava počinje 7. rujna 2015. godine, a završava 10. lipnja 2016. godine.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

Prvo polugodište traje od 7. rujna 2015. godine do 23. prosinca 2015. godine.

Drugo polugodište traje od 11. siječnja 2016. godine do 10. lipnja 2016. godine, a za učenike završnih razreda srednje škole do 17. svibnja 2016. godine.

Objavljeno: 12.03.2015.

natrag