U Nar. nov., br. 114 od 21.10.2015. objavljena je Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova koja stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova, koju Središnji registar osiguranika zaračunava obveznim mirovinskim društvima. Naknada iznosi 2,50 kn po članu obveznog mirovinskog fonda. Obračun naknade obavlja se na dnevnoj osnovi, prema prosječnom broju članova u obveznom mirovinskom fondu u mjesecu za koji se zaračunava naknada, a račun se ispostavlja do osmog u mjesecu za prethodni mjesec.

Objavljeno: 26.10.2015.

natrag