U Nar. nov., br. 38 od 3. travnja 2015. objavljena je Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2015. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_38_794.html koja se primjenjuje od 1. siječnja 2015.

Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2015. iznosi 59,05 kn.

Objavljeno: 08.04.2015.

natrag