U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2015. objavljena je Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine. Navedena Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Objavljeno: 07.01.2015.

natrag