U Nar. nov., br. 140 od 30. prosinca 2015. objavljena je Odluka o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja koja stupa na snagu dana 1. veljače 2016.

Ovom se odlukom utvrđuje obveza te način i rokovi dostavljanja Izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (u nastavku teksta: Izvješće) Hrvatskoj narodnoj banci.

Obvezu dostavljanja Izvješća imaju:

  • kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke,
  • podružnice kreditnih institucija iz druge države članice Europske unije za koje je njezino nadležno tijelo dostavilo obavijest Hrvatskoj narodnoj banci o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj i
  • podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države (u nastavku teksta: banke).«

Obvezu dostavljanja Izvješća ima i Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

Objavljeno: 31.12.2015.

natrag