U Nar. nov., br. 6 od 19. siječnja  2015. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta koja se primjenjuje od 20. siječnja.

S obzirom na činjenicu da je ukinuta obveza plaćanja komorskog doprinosa od dohotka odnosno dobiti bilo je potrebno izmijeniti Obrazac KD - Obračun komorskog doprinosa koji će se podnositi i za 2014. godinu. Navedenom Odlukom propisan je novi Obrazac KD.

Objavljeno: 23.01.2015.

natrag