Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima donesena je temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 94/13). Ovom Odlukom propisuje se  izmjena iznosa naknade propisane Pravilnikom o gospodarenju otpadnim uljima (Nar. nov., br. 124/06 - 86/13) u sustavu gospodarenja otpadnim uljima. Naknada zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja plaća se Fondu za uvezena i/ili proizvedena svježa maziva ulja prema Dodatku I. ovog Pravilnika. Ovom Odlukom  mijenja se iznos naknade i iznosi 0,60 kn/litri svježeg mazivog ulja. Naknada koja se utvrđuje ovom Odlukom plaća se od 1. listopada 2015. godine.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_95_1831.html

Objavljeno: 07.09.2015.

natrag