U Nar. nov., br. 74 od 3.7.2015. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o porezima grada Raba koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovom Odlukom propisano je da porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju:

ê   državni organi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihovi organi, obveznici iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, domovi zdravlja, centri za socijalnu skrb, humanitarne organizacije, neprofitna udruženja građana, registrirane političke stranke, svi obveznici koji djelatnost obavljaju u staroj gradskoj jezgri isključivo tijekom cijele godine;

ê   obveznici novoosnovanih tvrtki u prvoj godini obavljanja djelatnosti.

Pravilnikom su propisane i nove visine godišnjeg poreza na korištenje javnih gradskih površina kojeg plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine temeljem ugovora o korištenju javne površine.

Objavljeno: 10.07.2015.

natrag