U Nar. nov., br. 121 od 4.11.2015. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Zagreba koja stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Navedenom Odlukom promijenjen je čl. 14. Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/01 i 19/01-ispr.) te isti sada glasi: "Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 2%.«

Promijenjen je i čl. 17. te je prema novim odredbama porezni obveznik porez na potrošnju za obračunsko razdoblje dužan iskazati na propisanom obrascu i predati ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđene obveze porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Objavljeno: 09.11.2015.

natrag