Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br 156/13 - 69/15) donesena je temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13 i 137/13). Ovom Odlukom utvrđuje se način provođenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, elemente i kriterije za raspisivanje natječaja, cijene zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu za punu vrijednost prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, maksimalni godišnji iznos sredstava za provođenje ugovorene bolničke zdravstvene zaštite, način i rokove plaćana računa za pruženu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja kao i osnove pod kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sklapa ugovore za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, drugim propisima i općim aktima Zavoda.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«, dakle 21.7.2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_79_1538.html

Objavljeno: 22.07.2015.

natrag