U Nar. nov., br.  32 od 20.3.2015.. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama koja stupa na snagu 28. ožujka 2015.

Odlukom o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama zabranjeno je novo zapošljavanje službenika i namještenika u javnim ustanovama i drugim pravnim osobama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, drugim javnim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Objavljeno: 25.03.2015.

natrag