Odluka o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (Nar. nov., br. 35/10 - 119/15) donesena je temeljem Zakona o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 159/13 - 102/15). Ovom Odlukom propisuju se vrsta i oblik podataka koje su banke, štedne banke, podružnice stranih banaka u RH, stambene štedionice i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, dužne dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci radi statističkog i bonitetnog izvješćivanja. Uputa za statističko i bonitetno izvješćivanje i Uputa za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i bonitetnog izvješća sastavni su dio ove Odluke.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim čl. 10., 11., 14., 21. i 29., koji stupaju na snagu 31. prosinca 2015. te osim čl. 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 28., 31., 32. i 33. ove Odluke, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2016.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2264.html

Objavljeno: 02.11.2015.

natrag