U Nar. nov., br. 69/15 od 19. lipnja 2015. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 27. lipnja 2015.

Objavljeno: 29.06.2015.

natrag