U Nar. nov., br. 68 od 18. lipnja 2015. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore koja stupa na snagu dana 18. lipnja 2015., a primjenjuje se od 1. srpnja 2015.

Prema predmetnim izmjenama i dopunama Odluke:

 • članice Komore osnovane i upisane u Sudski registar kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću oslobođene su plaćanja članarine od 1. srpnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine.
 • članice Hrvatske gospodarske komore nad kojima je pokrenut stečajni postupak bit će oslobođene plaćanja članarine u 2015. godini, ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
  • podnošenje zahtjeva Hrvatskoj gospodarskoj komori za oslobođenje od plaćanja članarine zbog stečaja trgovačkog društva, potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje (stečajnog upravitelja) i
  • dostava preslike Rješenja trgovačkog suda o otvaranju stečajnog postupka trgovačkog društva/članice HGK.
 • članice Hrvatske gospodarske komore nad kojima je postupak likvidacije pokrenut bit će oslobođene plaćanja članarine u 2015. godini, ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
  • podnošenje zahtjeva Hrvatskoj gospodarskoj komori za oslobođenje od plaćanja članarine zbog likvidacije trgovačkog društva, potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje (likvidatora) i
  • dostava preslike Rješenja trgovačkog suda o otvaranju postupka likvidacije trgovačkog društva/članice HGK.

Članice Komore koje se nalaze u stečajnom postupku i u postupku likvidacije trgovačkog društva dužne su podmiriti sva dospjela dugovanja na ime članarine do otvaranja navedenih postupaka i o tome dostaviti potvrdu Porezne uprave.

Objavljeno: 29.06.2015.

natrag