U Nar. nov., br. 5/15 od 16. siječnja 2015. objavljenaje Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanjekoja stupa na snagu 24. siječnja 2015. godine.

Sukladno toč. III. Odluke Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje primjenjuje se od pedagoške godine 2015./2016.

Objavljeno: 20.01.2015.

natrag