U Nar. nov., br. 94 od 2. rujna 2015. objavljena je Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2015. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1819.html koja se primjenjuje od  1. srpnja 2015.

Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovine i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1. srpnja 2015. iznosi 61,10 kn.

Objavljeno: 04.09.2015.

natrag