U Nar. nov., br. 40 od 10.4.2015. objavljeni su Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH br. U-I-1625/2014.

Odlukom Ustavnog suda odbijaju se prigovori predlagatelja o nesuglasnosti s Ustavom Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (Nar. nov., br. 41/14).

Rješenjem Ustavnog suda ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (Nar. nov., br. 157/14).

Objavljeno: 14.04.2015.

natrag