U Nar. nov., br. 77/15 od 15. srpnja 2015. objavljena su tri pravilnika donesena na temelju Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14) i to:

Svi pravilnici stupaju na snagu 23. srpnja 2015. godine.

Objavljeno: 16.07.2015.

natrag