U Nar. nov., br. 86/15 od 4. kolovoza 2015.objavljena je Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja koja je donesena na temelju čl. 18. st. 1. toč. 1. novoga Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15)

Poduzetnik je dužan primjenjivati ovaj Hrvatski standard financijskog izvještavanja za razdoblje započeto 1. siječnja 2016. i kasnije, uz prepravljanja početnih stanja u bilanci na dan 1. siječnja 2016. ili kasnije, ako je potrebno, bez prepravljanja informacija za usporedna razdoblja u računu dobiti i gubitka, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o novčanom toku, te treba objaviti tu činjenicu, te treba objaviti tu činjenicu.

U bilješkama se obavezno objavljuje opis razloga i iznosa prepravaka te naziva pozicija u kojima su prepravci iskazani te iskazuju učinci odredbi Standarda da su se primjenjivale na usporedne informacije u računu dobiti i gubitka, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o novčanom toku.

Objavljeno: 06.08.2015.

natrag