Novosti u evidentiranju radnog vremena i sadržaju obračuna plaće

U Nar. nov., br. 32/15 od 20.3.2015. objavljen je set pravilnika donesenih na temelju Zakona o radu:

  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima,
  • Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine,
  • Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima,
  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga,
  • Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad,
  • Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom,
  • Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora,
  • Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa,
  • Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima, zdravstvenih pregleda noćnih radnika.

Svi navedeni pravilnici stupili su na snagu 28.3.2015., što znači daveć za preostale radne dane u ožujku (od 28.3. do 31.3.2015.) poslodavci također moraju evidentirati radno vrijeme svojih radnika sukladno novom uređenju.Tu naročito skrećemo pozornost na novu obvezu evidentiranja vremena korištenja dnevnog i tjednog odmora.

Tek po pitanju sadržaja obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine ostavljeno je vrijeme prilagodbe do 1. srpnja 2015., dokad poslodavci moraju uskladiti svoje obračunske isprave s odredbama novoga Pravilnikao sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine. Obrazac obračuna isplaćene plaće (obrazac IP1), obrazac obračuna neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće (obrazac NP1), obrazac isplaćene otpremnine (obrazac IO1) i obrazac neisplaćene otpremnine (obrazac IO2), otisnuti su u prilogu navedenog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

 

 

Objavljeno: 30.03.2015.

natrag