U Nar. nov., br. 12 od 2. veljače 2015. objavljena je Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini koja stupa na snagu dana 3. veljače 2015.

Ovom Naredbom propisuju se računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za fi nanciranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika. Prihodima proračuna, obveznim doprinosima te prihodima za druge javne potrebe, prema ovoj Naredbi, smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donesenim na temelju zakona. 

 

 

 

Objavljeno: 03.02.2015.

natrag