U Nar. nov., br. 125/15 od 18. studenoga 2015. objavljena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2016. godinu.

Iznosi osnovica propisani ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2016. godine i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2016. godine.

Najniža mjesečna osnovica, prema čl. 200. st. 3. Zakona o doprinosima, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35 te će iznositi 2.812,95 kuna.

Najviša mjesečna osnovica, prema čl. 205. Zakona o doprinosima, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te će iznositi 48.222,00 kuna.

Najviša godišnja osnovica, prema čl. 208. Zakona o doprinosima, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te brojke 12 i iznositi će 578.664,00 kuna.

Objavljeno: 24.11.2015.

natrag