U Nar. nov., br. 115/15 od 23.10.2015. objavljen je Kolektivni ugovor za graditeljstvo i Dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo koji stupa na snagu 25.09.2015.

Kolektivni ugovor (KU) se primjenjuje na teritoriju Republike Hrvatske, a primjenjuje se na sve fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje, montažerskih radova, instalacijskih i završnih radova u građevinarstvu, projektiranja i srodnih tehničkih usluga i druge srodne djelatnosti koje su upisane u sudski registar i klasificirane sukladno Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ili utvrđene posebnim zakonom. Na inozemnim gradilištima primjenjuje se Dodatak Kolektivnog ugovora za upućivanje radnika na rad u inozemstvo kad to nije u suprotnosti s propisima zemlje rada.

Stupanjem na snagu KU prestaje važiti Kolektivni ugovor od dana 1. siječnja 2002., prve izmjene i dopune za 2003. od 1. svibnja 2003., druge izmjene i dopune za 2004. od 1. lipnja 2004., treće izmjene i dopune od 1. lipnja 2005., četvrte izmjene i dopune od 20. listopada 2006., pete izmjene i dopune od 1. listopada 2007., šeste izmjene i dopune od 26. lipnja 2013. i sedme izmjene i dopune od 3. listopada 2013. te Dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo sklopljenom dana 7. prosinca 2001.

Objavljeno: 28.10.2015.

natrag