Kolektivni ugovor ugostiteljstva proširen na sve poslodavce i radnike u RH u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Kolektivni ugovor ugostiteljstva zaključen je 1. travnja 2015. i objavljen je u Nar. nov., br. 44/15 od 22.4.2015.

Na temelju čl. 203. st. 1. Zakona o radu (Nar. nov., broj 93/14) ministar nadležan za rad donio je Odluku o proširenju primjene predmetnog kolektivnog ugovora na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. - NKD 2007. (Nar. nov., br. 58/07).

Odluka stupa na snagu 28. svibnja 2015. godine.

Slijedom navedenog, svi poslodavci koji imaju upisanu djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. - NKD 2007. (Nar. nov., br. 58/07) dužni su od 28. svibnja 2015. godine primjenjivati odredbe predmetnog kolektivnog ugovora na svoje radnike.

U slučaju da je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, potrebno je voditi računa o primjeni za radnika najpovoljnijeg prava.

Objavljeno: 24.04.2015.

natrag