U Nar. nov., br. 44 od 22. travnja 2015. objavljen je  Kolektivni ugovor ugostiteljstva koji se primjenjuje od 1. travnja 2015.

Ovim kolektivnim ugovorom stranke potpisnice ugovora uređuju međusobna prava i obveze te određena pravila i pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosom radnika/ce (dalje u tekstu: radnik) u ugostiteljskoj djelatnosti. Ovim kolektivnim ugovorom stranke ugovora utvrđuju određena minimalna prava i obveze poslodavaca i radnika u ugostiteljskoj djelatnosti, a koja prava i obveze nisu utvrđena zakonom ili drugim propisima.

Ugostiteljska djelatnost obuhvaća djelatnosti pružanja usluga smještaja i pripreme i usluživanja hrane i pića sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti: djelatnosti koje se vode pod brojem 55 i 56 - razred I NKD-a.

Objavljeno: 24.04.2015.

natrag