U Nar. nov., br. 32 od 20.3.2015. objavljene su:

koje stupaju na snagu 28. ožujka  2015.

Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika su utvrđene klasifikacija radnih mjesta policijskih službenika unutar kategorija radnih mjesta rukovodećih, viših i nižih policijskih službenika te standardna mjerila za svaku kategoriju, potkategoriju i razinu potkategorije radnog mjesta.

Uredbom o plaćama policijskih službenika utvrđene su vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta policijskih službenika i visina dodataka za specifičnost policijske službe na osnovi klasifikacije radnih mjesta policijskih službenika razvrstanih u kategorije, potkategorije i razine potkategorija propisane Zakonom o policiji i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

Objavljeno: 25.03.2015.

natrag